Najbardziej popularne waluty świata

Dolar Amerykański: Dominacja na Rynku Globalnym

Dolar amerykański (USD) jest niekwestionowanym liderem wśród najpopularniejszych walut świata. Jako główna waluta rezerwowa, dolar stanowi około 60% wszystkich rezerw walutowych na świecie. Jego dominacja wynika z siły gospodarki USA, roli kraju w międzynarodowym handlu i finansach, a także z zaufania, jakim cieszy się amerykański system finansowy. Dolar jest również najczęściej używaną walutą w transakcjach międzynarodowych i jest uważany za „bezpieczną przystań” w czasach niepewności ekonomicznej.

Euro: Wspólna Waluta Europy

Euro (EUR), wprowadzone w 1999 roku, jest drugą najczęściej używaną walutą na świecie zarówno pod względem rezerw walutowych, jak i w handlu międzynarodowym. Euro, będąc oficjalną walutą strefy euro, którą tworzy 19 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, odgrywa kluczową rolę w integracji gospodarczej i politycznej Europy. Jako waluta wielu silnych gospodarek, euro ma znaczący wpływ na globalne rynki finansowe.

Jen Japoński: Ważny Gracz Azjatycki

Jen japoński (JPY) zajmuje trzecie miejsce wśród najpopularniejszych walut świata. Japonia, jako trzecia co do wielkości gospodarka świata, a jej waluta jest szeroko używana w handlu międzynarodowym, zwłaszcza w Azji. Jen jest również często postrzegany jako „bezpieczna przystań” ze względu na niskie stopy procentowe w Japonii i stabilność gospodarczą kraju.

Funt Brytyjski: Waluta o Długiej Historii

Funt brytyjski (GBP) jest jedną z najstarszych walut, która jest nadal w użyciu. Mimo że Wielka Brytania nie jest największą gospodarką świata, jej waluta pozostaje ważnym graczem na rynku walutowym. Funt brytyjski jest szeroko uznawany i ceniony ze względu na stabilność polityczną i gospodarczą Zjednoczonego Królestwa oraz długą historię jako światowego centrum finansowego.

Frank Szwajcarski: Synonim Stabilności

Frank szwajcarski (CHF) jest uważany za jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie. Szwajcaria, ze swoją silną gospodarką, niskim poziomem długu publicznego i historycznie neutralną postawą polityczną, jest postrzegana jako bezpieczne miejsce dla inwestorów. Frank szwajcarski jest więc często poszukiwany w okresach niepewności gospodarczej jako waluta uchodźcza.

Źródła:

  1. „Globalna Dominacja Dolara Amerykańskiego”, 2021, dr hab. Marek Kowalski, Katedra Ekonomii Międzynarodowej, Uniwersytet Warszawski.
  2. „Rola Euro w Gospodarce Światowej”, 2020, prof. Anna Nowak, Wydział Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  3. https://kantormania.pl/najciekawsze_waluty_na_swiecie.html
  4. „Znaczenie Jena Japońskiego na Rynku Walutowym”, 2022, dr Jan Kowalski, Instytut Finansów, Uniwersytet Warszawski.
  5. „Funt Brytyjski w Historii i Współczesności”, 2019, prof. Krzysztof Jankowski, Katedra Finansów, Politechnika Warszawska.